Mejlmosegaard

Økologisk kvæglandbrug ved Vilsted
Med sortbroget dansk malkerace

Kontakt: Ole Søndergaard Jensen
mejlmose@mejlmose.dk